Skip to main content

Usluga osnivanja preduzeća

Usluga osnivanja preduzeća i registracija radnje, osnivanje firme,
podrazumeva sledeće aktivnosti:

sveobuhvatno savetovanje tokom celog postupka;
izrada odluke/ugovora o osnivanju i overa u sudu/organu uprave;
ishodovanje rešenja Agencije za privredne registre sa određenim i upisanim PIB-om;
akltivnosti nakon dobijanja rešenja APR-a.

Kod osnivanja, od dokumentacije, u najvećem broju slučajeva, potrebna je samo
lična karta osnivača.

Kod preduzeća, minimalni osnivački ulog je simboličnih 100 dinara, mi predlažemo uplatu bar 10.000 dinara jer taj novac ostaje firmi, ali to nije obavezno. Preduzetnici (radnje) nemaju osnivački ulog.

Rešenje od Agencije za privredne registre i izradu pečata možete očekivati već za pet dana. U rešenju je upisan i PIB, a zajedno sa rešenjem APR dobićete i PIB potvrdu.

Po završetku registracije, fiskalizujete kasu ako spadate u one koji je moraju imati, a mi vam nudimo uslugu računovodstva – vođenja poslovnih knjiga, koja započinje podnošenjem akontativne poreske prijave za porez na dobit pravnih lica, odnosno poreza na dohodak građana kod preduzetnika, eventualnim evidentiranjem za PDV, prijavom radnika…

Imamo iskustva sa “registracijama na daljinu”, odnosno pružanjem usluge
registracije, promene podataka i promene pravne forme za subjekte koji su
prostorno udaljeni od Novog Sada, sve završimo imejlovima.