Skip to main content

Kutak za buduce preduzetnike

Koja su prava pitanja koja bi sebi trebalo da postavite, pre nego otvorite firmu? Koji model firme je naboji za vas? Da li ste znali neke od osnovnih regulativa koje mogu uticati na vašu odluku?
13 01 2017

Zelite da otvorite firmu? Mapirajte ciljeve i povezite sa oblicima privrednog društva.

Važno je da sebi postavite pitanja a jos je vaznije da na njih odgovorite iskreno.

Koja je vaša dugoročna vizija preduzeća? Da li sam ja jedini vlasnik i da li će tako i ostati dugoročno? Da li planiram da u budućnosti prodam udeo u firmi? Da li mislim da zapošljavam radnike ili ću samostalno obavljati posao? Da li mislim da će mi obim prometa prevazilaziti 6 miliona dinara?

Pokušajte da projektujete vaše ciljeve i povežite ih sa oblikom privrednog društva ka kome gravitirate.

Kada na ova pitanja odgovorite, podelite ih i konsultujte se sa profesionalcima iz oblasti knjigovodstva, kako bi razumeli prednosti i mane svekog pojedinačnog oblika privrednog drustva (forma društva, ograničenja, oblik itd.)

01 01 2014

Vazno je znati! Da li ste znali neke od ovih regulativa?

Za porez na prihode od samostalne delatnosti jemče supsidijarno svojom imovinom svi punoletni članovi domaćinstva obveznika koji u momentu nastanka obaveze čine domaćinstvo obveznika. (Zakon o porezu na dohodak građana, član 157)

U slučaju pokretanja postupka prinudne naplate poreza od strane Poreske uprave poreski dug se uvećava za 5%.(Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, član 78)