Skip to main content

Izrada analiza i izveštaja

Potrebni su vam posebni izveštaji i analize ili prijavljivanje i odjavljivanje radnika?

Analize i izveštaji

  • Izrada finasijskih evaluacija i izveštaja prema posebnim zahtevima domaćih i inostranih klijenata.
  • Evaluacija finansijskog položaja, sredstava, obaveza, kapital, uspešnost, prihodi, rashodi kao i usklađivanje održanja kapitala.
  • Izrada analize poslovanja firme.

    Analize efikasnosti i podudarnosti izabranog pravnog oblika poslovanja.

Prijave i odjave radnika

Prijava zaposlenih radnika Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja a preko filijala Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO). Podnošenje obrasaca „M“ i „MA“ za prijavu, (promenu i odjavu) na obavezno socijalno osiguranje. Podnosi se svaki put kada kada se zasniva ili prestaje radni odnos, kao i kada se vrše određene izmene istog.