Izrada analiza i izveštaja

Potrebni su vam posebni izveštaji i analize ili prijavljivanje i odjavljivanje radnika?

Analize i izveštaji

  • Izrada finasijskih evaluacija i izveštaja prema posebnim zahtevima domaćih i inostranih klijenata.
  • Evaluacija finansijskog položaja, sredstava, obaveza, kapital, uspešnost, prihodi, rashodi kao i usklađivanje održanja kapitala.
  • Izrada analize poslovanja firme.

    Analize efikasnosti i podudarnosti izabranog pravnog oblika poslovanja.

Prijave i odjave radnika